SNF:s remissvar på Länstransportplan 2010-2021 region Dalarna

Jag har just läst Svenska naturskyddsföreningens (SNF) remissvar på Länstransportplan 2010-2021. "Länstransportplanens utformning är alldeles för inriktad på att fortsätta i samma spår som tidigare, d v s huvudfokus är på vägtransporterna! Vi måste bli mycket mer offensiva i satsning på alternativen till bilar och vägtransporter, om vi ska klara av att verkligen varaktigt minska   > Läs mer